องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ได้เป็นสื่อกลางในการส่งมอบรถเข็นนั่งผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

0
393

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

ได้เป็นสื่อกลางในการส่งมอบรถเข็นนั่งผู้พิการ

ให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

วันพุธที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๐

20170119155703ส่งมอบรถเข็นนั่งคนพิการ