โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน ร่วมสร้างชุมชน ตำบลนามาลา ให้น่าอยู่ ”

0
449

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

“ เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน ร่วมสร้างชุมชน ตำบลนามาลา ให้น่าอยู่ ”

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

20170119145750โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล