องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

0
400

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ

ณ เทศบาลท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

20170119141335องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะ