หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายสืบพงษ   โสภัณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา

นางสาวกรวิภา   สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายพันพูล   สถิตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

 

 


ผู้อำนวยการกองช่าง